VVE Parkflat “Arendsburght”

055-3552147

Algemeen

Home > Algemeen

Steeds meer senioren besluiten de beslommeringen van een eigen huis (hoe staat het met de tuin, het schilderwerk, het dak, de goten, de beveiliging en de brandpreventie) te verruilen voor het gemak van een comfortabel appartement.
Zelfstandigheid en privacy van de bewoners, in een appartement met ruime kamers, zijn de sleutelbegrippen voor het wonen in ons complex, waar wij de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van verschillende soorten servicediensten. Bovendien is er een goede mogelijkheid tot het leggen van sociale contacten, want er worden verschillende activiteiten georganiseerd door het bewonersplatform.
Zo vormen de bewoners een heterogene woongemeenschap met een gemeenschappelijke wens: zoveel mogelijk facultatieve service en zo weinig mogelijk zorgen.

 

Parkflat “Arendsburght” heeft de rechtsvorm van een Vereniging van Eigenaars. De leden (bewoners) zijn eigenaar van de door hen bewoonde flat.

De richtlijnen voor het besturen van de “Arendsburght” zijn door de leden vastgesteld en neergelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.
Aan de hand hiervan draagt het bestuur – bestaande uit leden uit de bewoners – zorg voor het beheer van het complex.

 

 

 

 

Het bestuur kan zich laten adviseren door een aantal commissies te weten:

  • Financiële Commissie
  • Bewonersplatform
  • Brandpreventiecommissie
  • Bibliotheekcommissie
  • Kennismakingscommissie

 

 

 

Enkele aandachtspunten bij het wonen in de Arendsburght:

  • de leeftijd voor toelating is gesteld op minimaal 55 jaar;
  • zelfredzaamheid;
  • een voldoende financiële achtergrond;
  • een kennismakingsgesprek met het bestuur.